Algemene voorwaarden Primakamp Terschelling

Bij het huren van een tent zijn onze huurvoorwaarden van toepassing.

Huurvoorwaarden

 

Voor onze partytenten gelden de volgende huurvoorwaarden.

Huurvoorwaarden Partytent

 

Gebruiksvoorwaarden website

Op onze website(s) primakamp.nl en tenthurenterschelling.nl zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van de website gelden. Bij het bezoek van deze site gaat u hiermee akkoord. Zo niet dan dient u de website direct te verlaten.

Primakamp Tentenverhuur heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Kennelijke fouten binden ons echter niet. Primakamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Primakamp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen.

Primakamp behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.

Primakamp Tentenverhuur